Re:store Capital

 - From Zero to Hero

Hållbar framtid

Re:store Capital bidrar till ert företags hållbara utveckling inom den cirkulära ekonomin på många olika sätt.

Den röda tråden är viktig att följa men att gå från Zero till Hero är inte alltid lätt, låt oss hjälpa er med det och guida er på vägen.
Vi på Re:store Capital kan tillsammans med Er förbättra det klimatavtryck och också göra Er till en mer attraktiv arbetsgivare.

Studier har visat att det är viktigt att som arbetsgivare idag, har en tydlig hållbarhetspolicy som efterlevs. Detta för att dra till sig duktigt och kunnig personal som annars riskerar att välja en annan arbetsgivare.

Vi har ett brett utbud av tjänster för att hjälpa uppnå de resultat du är ute efter. Är du osäker på vad du behöver? Vi bjuder på 2h fri konsultation för att göra en behovsanalys. 

Hållbar konsultation

Vi kan hjälpa Er med upphandling ur ett hållbarhetsperspektiv där man tittar på hela livscykeln. Vi hjälper även företag med att utvärdera sin befintliga miljöpolicy och leverantörer.

Säker radering

Vi kan radera era produkter antingen på plats hos er eller i våra lokaler.
Vi följer ISO27001 certifierad process för detta så ingen oraderad utrustning säljs vidare och därmed riskfri GDPR compliance.

Hållbar försäljning

Vi ser till att Er utrustning säljs vidare till en säker och hållbar köpare. Det som inte kan återanvändas, återvinns via svenska partners på ett miljöriktigt sätt.

Kundcase nätverk

Re:store Capital är ledande inom industrin på att minimera det avtrycket nätverksutrustning har på vår planet. Genom vårt gedigna hållbarhetsarbete ger vi produkterna ett andra liv säger vår Managing Director Stephan Berglund. 

Vi jobbar nära våra kunder där vi redan i projektfasen av nedtagandet optimerar allt från transport, demontering och refurbishment för att minska återvinning.

Kundcase digitalboxar

Bef. process: Utrangerade digitalboxar med inbyggd hårddisk där kunden destruerade hela enheten - negativ miljöpåverkan.

Ny process: Vi plockar ur hårddisken och och funktionstestar den och säljer den istället för att destruera den. Resterande komponenter sorteras i plast/metall och återvinns med minimal materialförlust - CO2 besparing pga den delvis återanvänds och sen planteras träd för kundens räkning där varje träd motsvarar en digitalbox. Detta leder till dubbel positiv klimatavtryck genom återanvändning OCH återplantering av träd som absorberar kol.


Klimatkompensera med oss och få dubbel effekt!

Vi har med flertalet kunder gjort både en CO2 besparing och dessutom sett till att även klimatkompensera genom att plantera träd i utsatt områden i Afrika.  I dagsläget har vi tillsammans sett till att plantera över 1000 träd!